ประชาคมเข้มแข็ง เมืองแห่งวัฒนธรรม เลิศล้ำหนองม่วงไข่ เสรีไทยเทิดศักดิ์ศรี ลำไยดีรสหวาน นมัสการพระพุทธจักล้านนาไทย

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายประภาส  สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกอำเภอหนองม่วงไข่ และนำคณะกรรมการเยี่ยมชมอาคารแปรรูปพริก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  นายการัณย์  เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลวังหลวง พร้อมทั้งสาธิตการดำนาด้วยเครื่องดำนา ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายการัณย์  เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ ตรวจเยี่ยมอาคารแปรรูป และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสมควร  ชายะกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ออกมาติดตามความคืบหน้าของโครงการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายการัณย์  เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ในกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)แก่ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ ๑  ตำบลวังหลวง  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายประภาส  สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ จัดอบรมและฝึกปฏิบัติแก่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนตำบลวังหลวง เพื่อนำไปใช้ในการเตรียมแปลงกล้า ในฤดูกาลการผลิต ปี ๒๕๕๗/๕๘

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางสิริลักษณ์  ภูมินทร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามจุดสาธิตเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรแบบปลอดการเผา แปลงของนายอนันตชัย  อภัยกาวี เกษตรกรหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งแค้ว

วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 นายประภาส สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมด้วยด้วยทีมงานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ครั้งที่ 1 แก่ชาวนาผู้จัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์จำนวน 31 ราย โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2557  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง

นายประภาส  สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรประจำตำบลหนองม่วงไข่และตำบลทุ่งแค้ว ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการปลูกพืชผัก ปี ๒๕๕๗ (ผักริมยม)่

ภาพการทำแผนที่
 
 
ข่าวย้อนหลัง
เทคนิคการไล่แมลงศัตรุพืชผัก
เทคนิคการทำพริกแห้งให้เป็นที่ต้องการของตลาด
เครื่องหยอดปุ๋ยแบบประหยัด เทคโนโลยีพื้นบ้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศอำเภอหนองม่วงไข่ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
ถนนขุนม่วงไข่ขจร ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ / โทรสาร : (054) 635-026
จัดทำโดย : นางอาทิตยา วาปีศิริ เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)